GK Music Free - шаблон joomla Видео

Grön flagg publik

Grön flagg

Nu har vi kommit igång med arbetet kring grön flagg igen. Vi har arbetat kring frågeställningarna "vad är en livboj och hur används den?" samt "Var hittar man en livboj?" 

 

Vi har varit på promenad ner till lagnöviken och på den lilla rundan hittade barnen 9 stycken livbojar. Två dagar senare när de äldre barnen var på safiren hittade barnen där inne 5 stycken livbojar. Vi har pratat om att det inte är en leksak och personalen på safiren har lovat att visa barnen mer praktiskt hur det går till när man använder dem. De yngre barnen har haft en närstudie av vår livboj nere vid badplatsen, mycket intressant och spännande för barnen trodde att det var en simring!  

 

Nu går vi vidare med frågan "Vad händer om en kompis ramlar i från bryggan?" och "Jag kan ju simma - varför får jag inte vara ensam i vattnet?" Samtala gärna runt dessa frågor hemma och återkoppla gärna till oss pedgagoer med de frågor och funderingar som uppkommit hemma.

 

 

Grön flagg

Nu har vi kommit igång med arbetet kring grön flagg igen. Vi har arbetat kring frågeställningarna "vad är en livboj och hur används den?" samt "Var hittar man en livboj?" 

 

Vi har varit på promenad ner till lagnöviken och på den lilla rundan hittade barnen 9 stycken livbojar. Två dagar senare när de äldre barnen var på safiren hittade barnen där inne 5 stycken livbojar. Vi har pratat om att det inte är en leksak och personalen på safiren har lovat att visa barnen mer praktiskt hur det går till när man använder dem. De yngre barnen har haft en närstudie av vår livboj nere vid badplatsen, mycket intressant och spännande för barnen trodde att det var en simring!  

 

Nu går vi vidare med frågan "Vad händer om en kompis ramlar i från bryggan?" och "Jag kan ju simma - varför får jag inte vara ensam i vattnet?" Samtala gärna runt dessa frågor hemma och återkoppla gärna till oss pedgagoer med de frågor och funderingar som uppkommit hemma.

 

 

Ny handlingsplan för grön flagg!

Här kommer vår nya handlingsplan för arbetet med grön flagg.

 

Odlingsmål:

Vi tycker det är viktigt med närodlad och näringsrik mat. Målet är att så många grönsaker, rotfrukter och örter som möjligt ska vara närodlade eller rentav egenodlade.

 För att uppnå målet ska vi:

 • Fortsätta att kompostera och sköta våra höns.
 • I största möjliga mån ska vi använda jorden från komposten som vi startade under föregående handlingsplan för årets planteringar.
 • Låta barnen sköta våra planteringar i olika odlingsgrupper
 • Starta fler planteringar till våra grönsaker, rotfrukter och örter.

 

Mål för näringslära/Kroppen:

Göra barnen och pedagogerna medvetna om hur kroppen fungerar och vilka näringsämnen som behövs, samt var vi hittar dessa näringsämnen. Kokerskans mål är att servera näringsriktiga och väl sammansatta måltider dagligen.

För att uppnå målet ska vi:

 • Servera väl sammansatta måltider dagligen
 • Låta barnen vara delaktiga i köket
 • Pedagogerna är goda förebilder vid alla måltider
 • Ha diskussionsgrupper runt kroppens funktioner och behov
 • Använda så få produkter som möjligt med tillsatt socker
 • Inte använda mer mejeriprodukter än nödvändigt
 • Begränsa fullkornsprodukterna

 

 

Motorikmål:

Målet är att utveckla vår kroppskontroll, vår koordination och våra reflexer. Samt att lära oss att koppla av i både kropp och sinne. Att göra barn och vuxna medvetna om vad som händer i kroppen när vi rör oss på ett visst sätt.

För att uppnå målet ska vi:

 • Arbeta med olika rörelselekar och hinderbanor, som utgår från spädbarnsreflexer och andra grundrörelser
 • Fortsätta med röris och även köpa in ett nytt rörisprogram
 • Sätta upp en repgång och hinderbanor på gården
 • Utveckla och gå vidare med den populära yogan och massagen

 

Mål för utomhuspedagogik:

Målet är att använda utemiljön på samma sätt som innemiljön. ”Att lära in –ute.”

För att nå målet ska vi:

 • I den mån det går, ha röris ute på gräsmattan
 • Plocka ut material som vi har inne, så som måla, pussla, läsa, rita mm
 • Göra olika experiment med material som finns ute på gården eller i närmiljön.
 • Göra ”sinnesstigar”

 

Mål för samspel:

Målet är att vi alla ska vara en bra kompis och respektera varandra, vuxna som barn. Vi vill att vi ska uppskatta varandras olikheter och kompetenser.

För att uppnå målen ska vi:

 • Gå till varandra
 • Göra förlåt
 • Bemöta varandra positivt
 • Berätta vad vi är bra på
 • Hjälpa varandra
 • Ingen kan allt men alla kan något
 • Alla olika, alla lika
 • Uppskatta varandra dagligen

Nytt certifikat Grön Flagg!!!

ÄNTLIGEN! Vårt andra certifikat inom hälsa och livsstil har nu anlänt. Vi fick mycket fint svar och positiv feedback. Nu ligger vi i planering inför kommande tema som kommer vara vatten. Handlingsplanen ska lämnas in i slutet av den här terminen och vi börjar arbetet med nya temat när handlingsplanen är godkänd och höstterminen drar igång.

 

Handlingsplan för "Hälsa och livsstil"

Handlingsplan för vårt arbete inom temat

hälsa och livsstil.

 

Mål 1: DÅ VI TYCKER ATT DET ÄR VIKTIGT MED EN BRA GRUND, VILL VI FÅ BARNEN ATT VÅGA PROVA NY MAT, ÄTA MER VARIERAT OCH PÅ SIKT ÄTA MER HÄLSOSAMT.

Aktiviteter för att uppnå målet:

 • Införa mer KRAV-märkta och ekologiska varor
 • Lokala producenter, ge barnen förståelse för var maten kommer ifrån
 • Införa sopsortering och kompostering
 • Variera matsedeln och därmed prova nya rätter och råvaror
 • All mat tillagas i det egna köket av egen kokerska

 

Mål 2: ÖKA MOTIONEN OCH HA FLERA ORGANISERADE RÖRELSETILLFÄLLEN

Aktiviteter för att uppnå målet:

 • Ridning 1 gång i veckan
 • Simmar 1 gång i veckan
 • Vistas utomhus dagligen
 • Utnyttja närheten till skog och hav
 • Införa stegräknare för personalen med statistik

 

Mål 3: VI VILL ATT ALLA PÅ FÖRSKOLAN SKA TRIVAS OCH MÅ BRA, SAMT HA NOLL TOLERANS FÖR MOBBING

Aktiviteter för att uppnå målet:

 • Utveckla alternativa lösningar i konflikthantering
 • Pyssling, pojke/flicka, olika åldrar, byts varje vecka
 • Roterande lekgrupper
 • Alla leker med alla
 • Lyhörda och närvarande pedagoger
 • Klara och tydliga gränser för ”rätt och fel” satta av barn och pedagoger gemensamt
 • En gemensam dag i veckan då båda avdelningarna är tillsammans hela dagen med sångsamling, mat och lek för att stärka gemenskapen

 

Mål 4:   FLYTTA UT DET PEDAGOGISKA RUMMET

Aktiviteter för att uppnå målet:

 • Matematik i naturen med naturföremål
 • Äta mellanmål ute
 • Odla i vårt trädgårdsland
 • Skogspromenader
 • Utflykt till stranden med undersökningsmaterial så som håvar, hinkar spadar, luppar mm.

 

Mål 5:  VI VILL MINSKA STRESSEN PÅ FÖRSKOLAN

Aktiviteter för att uppnå målet:

 • Vila för alla barn
 • Massage med olja
 • Yoga
 • Avslappningsmusik under vilan

 

 

ÖVRIGA INSATSER FÖR EN MER HÅLLBAR FÖRSKOLA:

 • Vi eftersträvar samåkning vid gemensamma möten
 • Alla hygienartiklar är miljömärkta
 • De som har möjlighet cyklar till jobbet
 • Föräldraforum
 • Anslagstavla
 • Dagboksanteckningar om aktiviteter