GK Music Free - шаблон joomla Видео

Föreningen

Föräldrakooperativet Lagnöbarn ekonomisk förening

Föräldrakooperativet Lagnöbarn-förskola och fritidshem bildades på 1980-talet av en grupp föräldrar på Lagnö Gård. Idag drivs verksamheten som ett föräldrakooperativ med anställd personal.
Kärnan i verksamheten är närheten till naturen, den omgivande miljön. Lagnöbarn är narturskönt beläget på Lagnö Gård i Lagnöviken, Trosa, nära hav, skog och ängar. Vi har också förmånen att ha djur alldeles i närheten såsom hästar, får och höns. Hönsen tillhör förskolan och sköts av barnen tillsammans med personalen. Vår egen lekplats erbjuder inte bara gungor och sandlådor, här finns också en naturlig lekpark som inbjuder till spännande och utvecklande lek. Vår värdegrund kan sammanfattas med orden empati, jämlikhet, demokrati och miljö.

Föräldrarna deltar genom arbetsinsatser, styrelsearbete och arbetsgivaransvar. Ansvaret för den dagliga verksamheten och det pedagogiska inehållet ligger hos enhetschefen, det vill säga föreståndaren. Verksamheten följer Trosa kommuns riktlinjer för barnomsorg och finansieras genom kommunala bidrag.

Styrelsen och hur ett föräldrakooperativ fungerar
Den kooperativa tanken bygger på samverkan. Föräldrakooperativet Lagnö Barn är en ekonomisk förening där medlemmarna driver verksamheten tillsammans med den anställda personalen. Vi strävar efter att vårt föräldrakooperativ ska präglas av öppenhet, demokrati och ett aktivt deltagande från medlemmarna.

Som ekonomisk förening har vi inget vinstintresse - resultatet av det vi gör tillsammans ska alltid komma medlemsfamiljerna och personalen tillgodo.

Ansvaret för föreningens förvaltning ligger styrelsen bestående av medlemsföräldrar. Styrelsen träffas ca en gång i månaden. Adjungerad till styrelsen är också verksamhetens föreståndare.