Aktiviteter

Så här KAN en vecka se ut på Lagnö barns storbarnsavdelning Vargarna

Måndagar är vår skogsdag. Ute i skogen arbetar vi med rörelse och matematik, vi jobbar med hela kroppen med lägesord, former, räkning och minnesträning på barnens nivå.

Tisdagar är sagoskogens dag med inriktning på språk och siffror. Vi vill med detta arbetssätt ta fram barnens förmågor att fantisera. Vi läser en liten berättelse, reflekterar tillsammans efteråt och lyssnar på barnens olika tankar, erfarenheter och åsikter. Detta bidrar till en vi-känsla och trivsel i gruppen. 

Sagoskogen är en fantasivärld som gestaltas på en stor bild i samlingsrummet, där det dyker upp nya spännande figurer och ibland med spännande räknesagor. Barnen har en egen bok som de får arbeta med efter varje tillfälle.

onsdagar arbetar vi med kompisböckerna Kanin och Igelkott. Dessa böcker utgår från situationer som kan uppstå på förskolan eller hemma. Berättelserna är förankrade i förskolans styrdokument och handlar om hur det är att vara en bra kompis. De tar upp viktiga problemställningar och ger barnen enkla modeller för konflikter och lösningar. Barnen får sedan reflektera efter varje problemlösning och rita hur de känner. 

torsdagar går vi ner till stranden och havet. Där gör vi experiment med vatten och luft, vi jämför, mäter och upptäcker. I de olika uppdragen visar vi att det finns olika egenskaper i experimenten. Vattnets och luftens egenskaper kommer vi att möta i fantasin, lekens nyfikenhet, kreativiteten i lusten att leka och lära. 

fredagar leker vi på vår härliga gård, vi kanske planterar, skördar, eller matar hönsen. Det har också hänt att några barn har fått mata små lamm med nappflaska. 

Observera att förändringar i schemat kan ske varje vecka. 

Barnen hämtar ägg hos hönsen.