Vår styrelse

På årsmötet den 1a mars 2020 valdes en nästa helt ny styrelse:
Sara Hesslow, Petra Räsänen, Elina Peronius
Nicklas Grossman, Lotten Nyman och Peter Andersson


På årsmötet den 27 mars 2021 förändrades styrelsens sammansättning något då Jessica Tolstoy valdes in som suppleant istället för Petra Räsänen, som inte ställde upp för omval.

Nicklas Grossman valdes till ordförande för ytterligare ett år.

För kontakt med styrelsen, skriv till ordf@lagnobarn.se.