Vår styrelse

Lotten Hjorter är Alice mamma och även suppleant i styrelsen sedan mars 2019.