Föräldrakooperativ

För att ett föräldrakooperativ ska fungera bra måste alla dra sitt stå till stacken…

I början av varje vår och höst har vi tillsammans en så kallad fixardag, då kommer alla föräldrar och barn för att hjälpas åt med de saker som behöver lagas, fixas eller köpas in för att verksamheten ska fungera. Vi grillar korv och fikar i samband med detta.

Föräldrarna har även en städkväll per termin men man kan anlita vår städfirma istället om man vill.

Vi har även insatsdagar på förskolan där vi går in och hjälper till som en extra vikarie. Detta brukar vara en planerad halvdag då du får möjlighet att lära känna pedagogerna och de andra barnen bättre och se hur ditt barn har det på förskolan. För de föräldrar som inte har möjlighet att göra sin insats på en vardag finns det alternativa föräldrainsatser, såsom hemside- eller IT-ansvarig.